Maturita, FCE

Naše jazyková škola již několik let nabízí přípravné kurzy ke státní maturitě. Do kurzu se můžete přihlásit již ve 3. ročníku studia střední školy. Výuka je vedena lektory, kteří absolvovali školení CERMAT. Používáme materiály doporučované MŠMT ČR pro úspěšné zvládnutí státních maturit. Kladem důraz na nejen na zvládnutí písemné části státní maturity, ale i ústní. Ve skupině je 4 až 8 studentů.

 First Certificate of English (FCE) je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Je vhodná pro všechny studenty, kteří chtějí po střední škole pokračovat ve studiu na vysoké škole. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových dovedností. Na rozdíl od české státní zkoušky je tato zkouška celosvětově uznávaná a není nutné ji obnovovat. Příprava na tuto zkoušku probíhá ve skupince o max. 8 studentech. Pozornost je zaměřena na všechny jazykové dovednosti. Součástí výuky je i možnost vyzkoušení si FCE testů na nečisto. Výuku vedou kvalifikovaní lektoři, kteří mají úspěšně složenou některou ze zkoušek ESOL (CAE, CPE). 

  • Používané materiály: FCE Result, vlastní materiály, materiály zapůjčené z knihovny British Council 
  • Kurzovné: 2 700,- / *2 500,- pololetí
  • přihlášku k jazykovému kurzu si můžete stáhnout zde