Historie

Jazyková škola AHA - Mgr. Andrea Hanáková působí v Kroměříži od roku 2001. Vzniku této školy předcházelo několikaleté získávání zkušeností na vysokých školách pedagogického zaměření, praxe na základních a středních školách, pobytech v zahraničí, soukromé výuce jednotlivců i skupin, překladatelství a tlumočnictví již od roku 1997. Sídlíme v pronajatých prostorech na Kojetínské ulici (v blízkosti centra města), kde máme v současné době čtyři vybavené učebny a zázemí.  Od roku 2006 jsme zařazeni do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jsme oprávněni užívat titul škola. V prosinci 2011 jsme získali akreditaci MŠMT ČR pro kurzy DVPP.

 Původním záměrem agentury bylo pořádat pouze roční odpolední kurzy jazyka anglického, ale díky neustále se zvyšující poptávce byla naše nabídka rozšířena o další jazyky - německý, ruský, italský, francouzský a španělský. Již od vzniku agentury pořádáme výuku nejen pro dospělé, ale i pro děti. Při výuce používáme moderní výukové materiály a metody. Lektoři se pravidelně účastní jazykových seminářů a školení, na kterých si osvojují nové metody výuky.