Intenzivní kurzy

Od počátku svého vzniku pro Vás jazyková škola pořádá víkendové a týdenní intenzivní kurzy pro dospělé a pro děti. Kurzy jsou určeny pro účastníky všech stupňů pokročilosti. Víkendové kurzy s dotací 40 vyučovacích hodin probíhají po dobu 4 víkendů. Týdenní kurzy s dotací 20 vyučovacích hodin probíhají po dobu jednoho pracovního týdne v dopoledních nebo odpoledních hodinách během letních prázdnin a jsou určeny pro děti i pro dospělé. Výuka probíhá ve skupinkách po 4 - 8 studentech. Pro děti pořádáme výuku především v dopoledních hodinách, ve skupinkách po 4 - 8 studentech.

 cílem intenzivních kurzů je :

  • seznámit začátečníky se základními jevy cizího jazyka, připravit je k dalšímu studiu, ale především vzbudit jejich zájem o studium cizího jazyka.
  • u pokročilejších jsou kurzy zaměřeny na rozvoj a prohloubení doposud získaných znalostí. Hodiny jsou zaměřeny především na konverzaci, osvojení slovní zásoby, poslechy a procvičení problematických gramatických jevů. To vše je prováděno zábavnou formou s použitím nejrůznějších moderních výukových metod a materiálů. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu, není zapotřebí žádná učebnice
  • výuka dětí je organizována v dopoledních hodinách. V případě příznivého počasí je výuka vhodně doplňována vycházkami do Podzámecké nebo Květné zahrady, které jsou spojeny s osvojováním nového učiva nebo opakováním. Děti se na hodinách učí prostřednictvím zajímavých jazykových her, soutěží, projektů a písniček
  • Minimální počet účastníků v kurzu jsou 4, maximální počet 8
  • Uvedené ceny zahrnují výuku, doplňkové výukové materiály a nápoje v době výuky
  • Přihlášku k jazykovému kurzu si můžete stáhnout zde

*termíny letních intenzivních kurzů budou upřesněny