Kurzy

Od roku 2001 organizujeme kromě kurzů pro dospělé také kurzy pro děti. Výuka je vedena kvalitními a kvalifikovanými lektory, kteří mají zkušenosti a praxi ve výuce dětí v mateřských a základních školách. Naším cílem je vypěstovat v dítěti kladný vztah k cizímu jazyku a naučit ho nejen mluvit. Ve výuce, která probíhá ve skupinkách po 4 - 6 dětech, využíváme metody odpovídající věku a pokročilosti dětí: hry, projekty, písničky, pohádky, kreslení aj. Materiály volíme z mezinárodní nabídky učebnic dle potřeby dětí. 

kurzy pro děti dělíme do tří kategorií :

  • Přípravné kurzy jsou určeny pro děti předškolního věku a žáčky prvních tříd. Těchto kurzů se v případě zájmu společně s dětmi účastní i jejich rodiče. Výuka probíhá jedenkrát týdně 45 minut.
  • Kurzy pro žáky školního věku jsou určeny pro děti ve věku 8 – 12 let. Výuka probíhá jedenkrát týdně 60 minut.
  • Kurzy pro teenagery jsou určeny pro žáky ve věku 13 – 15 let. Výuka probíhá jedenkrát týdně 60 minut. V případě zájmu může výuka trvat 90 minut.

Děti jsou do kurzů pro školáky a teenagery rozděleni dle pokročilosti, která je stanovena na základě výsledku vstupního testu. Naše škola je schopna připravit děti na cambridgeské dětské zkoušky. Pokud máte zájem, aby bylo Vaše dítě schopno získat základní jazykové dovednosti v angličtině co nejdříve, kurz pro děti od 3 let je pro Vás jako šitý na míru. Pomocí říkanek, písniček a her se bude Vaše dítě učit základní slovní zásobu a bude si osvojovat cizí jazyk podobným způsobem jako jazyk mateřský. Výuka bude probíhat jedenkrát týdně, ve skupinkách po 4 - 6 dětech. 

Podrobnější informace o způsobu výuky získáte na kontaktních telefonních číslech nebo osobně v jazykové škole.